nederlandwereldwijd.nl
Raadgevend Referendum 21 maart 2018
Nederlanders in Spanje opgelet: Op 21 maart 2018 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).