nederlandactueel.nl
Snel 27.000 woningen voor regio Eindhoven | Nederland Actueel
Het Rijk, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw, de beschikbaarheid van voldoende betaalbaar aanbod en de…