ndfp.org
ISULONG ANG BANDILANG PULA NG KATIPUNAN AT KABATAANG MAKABAYAN ·
Magpasalamat tayong lahat sa mga rebolusyonaryong martir at bayani, at sa lahat ng nauna at kasalukuyang kasapian na nagpalakas at patuloy na nagpapalakas sa ating organisasyon bilang mayor na sandata ng bagong demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino.