nbminerals.com
Otrzymanie zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przypominamy że jako jedyni w Polsce w tym roku otrzymaliśmy zgodę MRiRW do wprowadzenia NB Minerals Mączki Bazaltowej do obrotu jako środek poprawiający właściwości gleby ! Dodatkowo posiadamy poniższe opinie i badania. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr. 60/2019 (Badania pod kątem zawartości metali ciężkich) OPINIA odnośnie spełnienia