natuurlijkveilig.nl
‘Nieuwe ideeën helpen Natuurlijk Veilig verder’
‘We vinden het heel belangrijk dat de effecten van de kustsuppletie goed in beeld worden gebracht’, vertelt Lies van Nieuwerburgh, programmaleider bij de Waddenvereniging. Voor de Waddenvereniging is Natuurlijk Veilig niet zomaar een onderzoeksprogramma: het Waddengebied dreigt namelijk te verdwijnen als de zeespiegel stijgt.