natuurlijkveilig.nl
Partners
Natuurlijk Veilig wordt mogelijk gemaakt door 11 maatschappelijke organisaties. Samen zetten ze hun handtekening onder een convenant. Hierin maken deelnemers duidelijke afspraken over de onderzoeksopzet, aanpak en de beoogde resultaten. Ook hebben een aantal organisaties zitting in het bestuur, waardoor ze direct meebeslissen over besluiten. Zo zorgen ze samen dat Nederlandse kust veilig blijft.