natrije.cz
Děkujeme Vám za Benefiční koncert!
Víte, že jste před měsícem vybrali svou účastí na našem benefičním koncertu pro „Zdravotní fond města Chlumec n.C. pro děti a mladistvé” téměř 16.500,- Kč? Děkujeme! Obrovské díky patří i všem účin…