natca.no
NFFs høstsamling 13. -15. oktober 2020 - Quality Airport Hotel Gardermoen
Flygelederforeningens høstsamling 2020 går av stabelen tirsdag 13. - 15. oktober 2020 ved Quality Airport Hotel Gardermoen. Merk dere datoen og meld dette inn så tidlig som mulig til arbeidsgiver slik at det ikke byr på utfordringer å få fritak for å delta. For de av dere som skal bestille billetter så gjør dette så tidlig som