natca.no
Innføring av forordning EU 2017/373 fra 2. januar 2020
2. januar 2020 innføres EU-forordning 2017/373 i Norge, og den stiller en hel rekke krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (tjenesteytere) Flygelederforeningens styre har tidligere informert om vårt arbeid med å sette oss inn i forordningens krav - spesielt de krav som stilles innenfor feltet menneskelige faktorer