natca.no
Gunnar Olsen Skårn nytt HVO i Flysikring
Som den største foreningen i Avinor Flysikring AS (AFAS) er det NFF som utpeker Hovedverneombud (HVO) i selskapet. Ettersom det sittende HVO Mattis Jacobsen går av med pensjon til nyttår, har Flygelederforeningen pekt ut Gunnar Olsen Skårn som nytt HVO for AFAS fra og med 1.1.2020. Vi hadde flere dyktige kandidater på blokken i diskusjonen rundt