natca.no
Innføring av EU-forordning 373/2017 – Human Factors
I september deltok Carl Henrik på vegne av NFF på en workshop i regi av Eurocontrol Institue of Air Navigation Services. Innføringen av en EU-forordning med krav til tjenesteyter omfatter også en del krav angående Human Factors, og workshopen var i sin helhet viet til dette temaet. I all hovedsak er inntrykket at vi i Avinor Flysikring har ting