natca.no
The Controller - oktober 2019
Siste versjon av The Controller er ute. Her finner man alltid interessant og relevant stoff. Denne gangen flere artikler som omhandler - og er skrevet av - vår egen Sverre Ivar Elsbak. God lesning! Dear reader / subscriber, It is our pleasure to present the latest electronic issue of The