natca.no
Kunngjøring ledige flygelederstillinger
Det er ledig stilling(er) som flygeleder med fast tjenestested ved følgende enheter: Bardufoss TWR/APP Evenes TWR/APP Flesland TWR/APP Gardermoen TWR Torp TWR Norway ACC – Bodø Norway ACC - Røyken Norway ACC - Stavanger I tillegg kan det bli ledige stillinger ved andre enheter. Ansettelse i stilling som flygeleder med fast tjenestested skjer etter innbyrdes rangering, jf.