natca.no
Årsmøtet 2020 blir i Harstad - 19. - 22. mars 2020
Det ble i dag signert en avtale med Thon Hotel Harstad om gjennomføringen av NFFs årsmøte- og årsmøtesamling 2020. Årsmøtesamlingen starter torsdag 19. mars med opplæring av tillitsvalgte, fredag 20. mars gjennomføres NFFs årsmøte 2020, lørdag 21. mars er det opplæring for tillitsvalgte igjen med påfølgende årsmøtemiddag på hotellet i restaurant Spiseriet fra klokken 18:00.