natca.no
Mellomoppgjøret 2019 ferdig!
Det kan kanskje komme overraskende på noen, men mellomoppgjøret 2019 ble ferdigforhandlet i dag, onsdag 12. juni. Etter en relativt ustrukturert prosess, der man i store trekk helt så bort fra formaliteter og frister, kom til slutt Avinor Flysikring og Norsk Flygelederforening fram til en omforent enighet. Hovedtrekkene i enigheten var lønnsøkning til