natca.no
Siste oppdatering i mellomoppgjøret 2019
NFF har tatt et initiativ overfor arbeidsgiver for å se om det er rom for å finne en lokal løsning i mellomoppgjøret 2019. Vi har nok en gang kommet med flere initiativ overfor arbeidsgiver. Dette for å ivareta vår plikt og vårt ansvar i partssamarbeidet, ettersom det er fullstendig manglende initiativ hos arbeidsgiver. Vi har nå avtalt