natca.no
Tove Høyer – Norges første kvinnelige flygeleder
(Foto: Bergens Tidene) Sertifisert som flygeleder ved Flesland kontrolltårn 7. desember 1964. Tove Høyer var født 3.mai 1931. Etter krigen tok hun utdannelse som telegrafist og jobbet i den norske handelsflåten frem til 3. november 1960, da hun begynte som flygelederassistent i Luftfartsverket. Hun jobbet noen år på Vestlandet, før hun flyttet hjem til Østlandet og fikk