natca.no
Flygelederforeningen kritisk til Avinor AS sine vurderinger knyttet til valg av leverandør av flysikringstjenester på Vigra og Kjevik
Flygelederforeningen har sendt vedlagte notat til relevante mottakere. Notatet omhandler en rekke bekymringer, kommentarer og spørsmål vi har i anledning konkurranseutsettingen av flysikringstjenester på de respektive enhetene. Flysikringstjeneste er en kritisk samfunnstjeneste både med tanke på samferdsel på generelt grunnlag såvel som relatert til totalforsvaret som bør håndteres deretter. Se også artikkel fra Sunnmørsposten skrevet