natca.no
Tilsettingsrunden 2018 avsluttet
I dag ble tilsettingsrunden for 2018 avsluttet. For Flygelederforeningen er det Bendik og Tom som har jobbet tett sammen med arbeidsgiver for å få det til. Følgende stillinger har blitt tilsatt: Suhr, Erling-Christoffer, ENAT Fure, Ole Martin Vestnes, ENBD Haldorsen, Andreas, ENBD Knudsen, Andreas Vold, ENBD Riiber, Sidsel Bordal, ENBD Salater, Ada, ENBD Garmannslund, Kim Andre,