natca.no
Pensjon - en oppdatering og oppfordring - benytt dere av individuell rådgivning!
I nær fremtid vil alle motta brev i posten fra arbeidsgiver med de respektive individuelle beregninger i forbindelse med ny pensjonsordning. Aon - som er selskapets pensjonsrådgiver - vil reise til alle lokasjoner og holde informasjonsmøter samt individuelle samtaler. På lik linje med arbeidsgiver oppfordrer Flygelederforeningen alle ansatte til å delta på disse - også de