natca.no
Mellomoppgjøret 2019
Mellomoppgjøret 2019 nærmer seg stadig. Mellomoppgjør er vanligvis oppgjør med fokus på penger og ikke kollektive avtaler, men partene kan likevel forhandle om nærmest hva man vil og sånn sett gjøre endringer i de kollektive avtalene mellom hovedoppgjørene. Når det er sagt, så er det usannsynlig å forvente at arbeidsgiver og Spekter er interessert i dette