natca.no
Årsmøtet 2019 i Haugesund
NFFs årsmøte 2019 står for døren. Styret vil med dette gjenta informasjon vi har sendt tidligere for å sikre at alle får det med seg. Årsmøtesamlingen er denne gangen lagt til hotell Scandic Maritim i Haugesund, i tidsrommet 21. – 24. mars. Selve Årsmøtet i Norsk Flygelederforening arrangeres fredag 22. mars. Frist for innsending av årsmøtesaker fra