natca.no
Ikke del informasjon på sosiale media!
Styret i Flygelederforeningen vil med dette be om at alle medlemmene er beviste på hva man publiserer på sosiale media og på «nettet». Både selskapet vi arbeider i og enkeltmedlemmer opplever stadig forsøk på kontakt fra «fremmede makter» og fremmede personer samt misbruk av bilder lagt ut på private profiler på sosiale media. Som flygeledere besitter