natca.no
Årsmøtesamling i Haugesund 21. - 24. mars 2019!
Styret ønsker med dette å minne de lokale tillitsvalgte om årsmøtesamlingen 2019, som denne gangen er lagt til hotell Scandic Maritim i Haugesund, i tidsrommet 21. - 24. mars. Selve Årsmøtet i Norsk Flygelederforening arrangeres fredag 22. mars. Det er fortsatt en stund til, og en formell innkalling til møtet vil ikke komme ennå. Styret vil