natca.no
Pensjonskonferanse for tillitsvalgte
Torsdag 29. november samlet Norsk Flygelederforening sine lokaltillitsvalgte til pensjonskonferanse for å orientere om den nye pensjonsordningen i Avinor. De 23 fremmøtte lokaltillitsvalgte representerte 21 av foreningens lokalavdelinger, og engasjementet viste at pensjon er et tema som opptar Flygelederforeningens medlemmer. Gjennom dagen orienterte foreningens leder om innholdet i den nye pensjonsordningen som skal gjelde for alle