narranacion.com
Ves amb compte, mariner - narranacion.com
"Ves amb compte, mariner" és un relat de Ricard Closa i il·lustrat per Yona Rochel pel tercer número de la revista Narranación.