narga.org
Cách tạo danh bạ điện thoại tự động bấm số nội bộ của tổng đài - NARGA
Làm sao để điện thoại tự động bấm số nội bộ khi gọi đến các tổng đài hỗ trợ, số máy của các công ty/tổ chức có hệ thống trả lời tự động? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm các lệnh đơn giản vào liên hệ để điện thoại tự làm thay bạn.