narga.org
Tình yêu và Hôn nhân - NARGA
1. Anh không mua được tình yêu. Nhưng anh phải trả giả đắt cho nó.2. Nếu anh không muốn đọc để hiểu biết về tình yêu và hôn nhân, anh phải đọc hai cuốn sách hoàn toàn khác nhau....16. Cần 2 người để hôn nhân thành công. Cần 1 người để hôn nhân thất bại.17. Hôn nhân hoàn hảo. Vợ không đòi hỏi điều chồng không thể đáp ứng.