narga.org
Shaiya - Chương II: Sự trở lại của rồng - NARGA
Tớ không chơi trò này nên nếu bạn nào muốn đoạn mã sự kiện này thì phản hồi lại tớ sẽ gửi cho, chỉ dành cho người đầu tiên.