narga.org
Sài Gòn vs Hà Nội - NARGA
Vâng vẫn là chuyện Sài gòn với Hà Nội Cơn mưa Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn – đỏng đảnh nhưng mau quên Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội – âm ỉ và dai dẳng Ăn mặc Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần …