narga.org
RaspBerry Pi - Chuyển thư mục dữ liệu MySQL sang USB Flash - NARGA
Bài viết này mô tả cách thức tôi chuyển toàn bộ thư mục dữ liệu MySQL/var/lib/mysql sang usb flash được cắm cố định với Raspberry Pi. Nâng cao tốc độ đọc ghi và giảm tải, tăng tuổi thọ cho thẻ nhớ.