narga.org
Những điều kì lạ và bí ẩn của các nền văn minh trên trái đất - NARGA
Thế giới mà chúng ta đang sống rất nhiều những chuyện kì bí không thể lí giải nổi bằng khoa học hiện đại. Con người đã tiến một bước rất dài về tri thức nhưng để khám phá và giải thích được tất cả các hiện tượng tự nhiên là một việc không dễ.Một trong những điều bí ẩn trên trái đất là những nền văn minh cổ xưa, có những nền văn minh đã từ xuất hiện trên thế giới và biến mất mà khoa học ngày nay chưa thể lý giải hết được.