narga.org
Mỗi khi đối mặt với thử thách - NARGA
Mỗi khi đối mặt với thử thách, điều bạn cần làm là tìm một lối đi, chứ không phải là một lối thoát.