narga.org
Hướng dẫn cài đặt Emoji có màu sắc trên Arch Linux - NARGA
Trên các nền tảng riêng biệt như Windows, MacOS, Android, iOS... thì các biểu tượng Emoji luôn rất đẹp, nhưng đối với Linux thì sử dụng emoji đặc biệt là các emoji có màu sắc lại là vấn đề lớn. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình để có các emoji có màu sắc trên các hệ thống Linux.