narga.org
Đi Đà Nẵng, Bạn ăn được gì? - NARGA
Đi Đà Nẵng thì cũng lâu rồi, ăn cũng được nửa chỗ này, giờ rảnh rảnh post lên thôi. Bạn ăn được bao nhiêu rồi?