narga.org
Bệnh của đàn bà - NARGA
Đàn bà sinh ra để nói. Họ nói mỗi ngày 5.000-7.000 từ mới thỏa, vốn từ ngữ của một bé gái 3 tuổi nhiều gấp đôi của một bé trai 3 tuổi, bé gái dùng đến 5 bậc ngữ điệu thay vì chỉ có 3 như bé trai.