narga.org
Bắt đầu với Arch Linux - NARGA
Không giống như các bản phân phối Linux phổ biến khác như Ubuntu, Fedora, Mint, Debian, OpenSuse ... dễ dàng cài đặt và sử dụng, để bắt đầu cài đặt ArchLinux lên máy tính và sử dụng cho công việc, giải trí ... một cách ổn định bạn cần tự trang bị một lượng kiến thức nhất định về môi trường Linux.Trong bài viết này, tôi sẽ đề cập đến một vài thông tin cần có trước khi tiến hành cài đặt và sử dụng bản phân phối ArchLinux