narga.org
Các chữ cái đặc biệt trong kí hiệu tên xe hơi (xe oto) ở Việt Nam - NARGA
Dưới đây là một số thông tin về mã, kí hiệu tên xe hơi (oto) ở Việt Nam để mọi người tham khảo, nó không phải toàn bộ nhưng là của các hãng xe thường gặp.