narga.org
Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Arch Linux (sử dụng AIF) - NARGA
Thiết kế của Arch Linux cho phép người dùng xây dựng hệ thống mang phong cách cá nhân mà không áp đặt người dùng phải sử dụng Giao diện đồ họa (Desktop Environment) hay các phần mềm cài đặt sẵn trong hệ thống, tất cả những gì bạn nhận được sau khi quá trình cài đặt hoàn tất là một hệ điều hành tối thiểu để vận hành với các công cụ có sẵn đủ cho các tác vụ hệ thống...