narga.org
Quay lại ... again - NARGA
Vậy là cũng khá lâu rồi mới có thể tiếp tục online lại, hơn 10 tháng qua tớ quá bận để có thể take care website này. Hôm vừa rồi HostGator vừa hết hạn thuê nên tính gửi sang bên SummerHost (a.k.a ByetHost Reseller) một vài ngày trước khi tìm được host mới, ai dè do pageview quá cao hơn nữa lại không bật cache được nên chỉ sau 2 ngày là bị suspend ;))