narga.org
Hãy khiến cho khách muốn quay lại xem Website của bạn - NARGA
Điều gì khiến độc giả sẽ quay lại một blog sau lần đầu ghé thăm? Để độc giả tìm thấy blog của bạn, nói về blog của bạn và thường xuyên ghé thăm blog của bạn, trước hết bạn cần phải biết họ đang tìm kiếm điều gì.