narga.org
Tại sao mèo rơi từ trên cao không chết? - NARGA
Nếu làm thí nghiệm thả chó từ trên lầu cao xuống, con vật không tử nạn thì cũng thương nặng. Nhưng nếu vứt một chú miu, nó sẽ "hạ cánh" bình an vô sự.