narga.org
{Thơ Chế} Ngày Mai Em Lấy Chồng - NARGA
Phản ứng theo kiểu chả quan trọng Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về lấy vợ thế là xong Vợ anh không đẹp bằng em lắm Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng