mykulzer.hr
Stres na radnom mjestu
Pod stresom ste? Evo nekoliko savjeta za... ...izbjegavanje kašnjenja Procijenite koliko je vremena potrebno za pripremu i izvršavanje pregleda Definirajte odgovornosti svih članova tima Odredite rokove i prioritete pojedinih zadataka Nemojte paralelno raditi više stvari Povežite kalendar s bazom podataka pacijenata Grupirajte pacijente po oznakama (primjerice, s pomoću boja) Zahvate koji zahtijevaju