mva.hr
Nova web stranica MVA..New MVA Website — MVA / Mikelić Vreš Arhitekti
…. Od 10. 10. 2019. aktivna je nova web stranica MVA . Design stranice potpisuje Studio8585 (AD: Mario Depicolzuane, D: Benja Pavlin) koji je ujedno i autor novo vizualnog identiteta MVA / Mikelić Vreš Arhitekti. Novo web rješenje je koncipirano kao moderna, cjelovita i integrirana pos