murathasgun.com.tr
Türk müziğinin çok seslendirilmesi bağlamında oda müziği
Müzik eğitiminin amaçlarından biri de, kendi müzik kültürümüzün yanında evrensel müzik kültürlerinin tanıtılması ve öğretilmesidir. Evrensel müzik kültürünün bir boyutu olan çok seslilik ise, gelen…