muiiio.com
КУРЕЦ | muıııo
Коалиция за Устойчиво Развитие и Европейски Ценности (КУРЕЦ) КУРЕЦ ще запълни всички дупки! КУРЕЦ е зад всеки от Вас! КУРЕЦ е във Вашите ръце! Пъхнете го в своята урна! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – … Continue reading "КУРЕЦ"