muiiio.com
Великден | muıııo
Малка бяла черква насред парка, на Великден, в полунощ. Няколкостотин свещици мъждукат една до друга, покрили малкия площад пред входа. Камбаните бият празнично. От терасата не чувам напевите на отчето. Черквата сияе, осветена от прожекторите, заобиколена от мрака на паркчето. Последният камбанен звън отеква и се носи над тъмните дървета. Пламъчетата, на малки групички, поемат … Continue reading "Великден"