muiiio.com
за здравето | muıııo
Здраве, викаш? Балиго… То здравето е много особено животно… На принципа, че те таково жувотно нема! Не бе, друго имам предвид – здравето не се дефинира като отсъствие на болести, болежки и недъзи, а като цялостно физическо, умствено и социално (себеусещане за) благосъстояние. Себеусещането го сложих в скоби, защото не е част от официалната дефиниция … Continue reading "за здравето"