muiiio.com
Излизане от кризата чрез регулация на ФНР в РБ | muıııo
Анализатори установиха основната причина за продължителната икономическа стагнация в държавата България. Откритието е направено след обработка на голям обем информация и е наречено от работната група “Фактор на Нестабилност на Рушвета- ФНР”. Изчисленията показват, че флуктуациите на ФНР водят до икономически сривове. Когато нивата значително надхвърлят т.нар. Класически Рушвет – КР = 10% и ФНР … Continue reading "Излизане от кризата чрез регулация на ФНР в РБ"